avb
  
Arbeidersvoetbal Kempen Officieel Orgaan - Lid van de Fros - Amateursportfederatie vzwEXTRA NIEUWS

 

 

Betreft  indienen aansluitingskaarten (licenties)

Vanaf 15 juni 2016 gelden volgende regels:

Elke nieuwe aansluitingskaart (licentie) MOET VOLLEDIG, CORRECT en GOED
LEESBAAR ingevuld zijn (In drukletters).
De foto’s moeten vastgemaakt zijn op de aansluitingskaart.
De drager moet ze ondertekend hebben.

Bij de aansluitingskaart moet een print-out(*) van de INDENTITEITSKAART of
een GELDIG document uitgaande van de bevoegde overheid waaruit het gewettigd
verblijf blijkt, voorgelegd worden.

De print-out of document blijft bij Kon. Arbeidersvoetbal Kempen.

Indien niet aan bovenvermelde punten voldaan wordt, zal de aansluitingskaart
NIET in orde gemaakt worden.

(*) Eventueel kopie van indentiteitskaart mag ook

 

BLOG
"Informatieplicht vrijwilligerswerk"


Wedstrijden, uitslagen, Arbeiderssport,
uitspraken strafcommissie...
kan je ook vinden op:

www.bloggen.be/arbeidersvoetbalkempen
(klik op link)


Wie meer wil weten aangaande vrijwilligerswerk,
kan de brochure hier downloaden,
dit is een pdf-bestand en
kan gelezen worden met Acrobat Reader.